Oferta

dla Wspólnot Mieszkaniowych

dla Wspólnot Mieszkaniowych

Niniejszym mamy przyjemność zaoferować Państwu nasze usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością Wspólną. Zapewniamy Państwa , że zarządzanie będzie wykonywane rzetelnie według najlepszych standardów zawodowych, przy maksymalnym zaangażowaniu dla Państwa dobra. Będą mogli Państwo liczyć na fachowe poprowadzenie wszelkich spraw organizacyjnych, prawnych, księgowych i technicznych:

pełna obsługa wymagana przy zawiązywaniu Wspólnot Mieszkaniowych : nadanie NIP-u, Regon-u, założenia konta bankowego,
prowadzenie odpowiedniej księgowości Wspólnoty, w pełni skomputeryzowanej, w formie określonej prawem i uchwałą właścicieli lokali;
pełna organizacja zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
przygotowywanie, w konsultacji z Zarządem, projektów planu gospodarczego,
reprezentowanie Zarządu Wspólnoty i ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty wobec organów i wszelkich instytucji administracji rządowej i samorządowej, sądów, banków,
prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
zapewnienie bieżącej konserwacji oraz niezbędnych napraw i remontów nieruchomości wspólnej.

Search