Oferta

dla Wspólnot Mieszkaniowych

dla Wspólnot Mieszkaniowych

Niniejszym mamy przyjemność zaoferować Państwu nasze usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością Wspólną. Zapewniamy Państwa, że zarządzanie będzie wykonywane rzetelnie według najlepszych standardów zawodowych, przy maksymalnym zaangażowaniu dla Państwa dobra. Będą mogli Państwo liczyć na fachowe poprowadzenie wszelkich spraw organizacyjnych, prawnych, księgowych i technicznych:

- pełna obsługa wymagana przy zawiązywaniu Wspólnot Mieszkaniowych : nadanie NIP-u, Regon-u, założenia konta bankowego,
- prowadzenie odpowiedniej księgowości Wspólnoty, w pełni skomputeryzowanej, w formie określonej prawem i uchwałą właścicieli lokali;
- pełna organizacja zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
- przygotowywanie, w konsultacji z Zarządem, projektów planu gospodarczego,
- reprezentowanie Zarządu Wspólnoty i ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty wobec organów i wszelkich instytucji administracji rządowej i samorządowej, sądów, banków,
- prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
zapewnienie bieżącej konserwacji oraz niezbędnych napraw i remontów nieruchomości wspólnej,
- pomoc w uzyskiwaniu premii kompensacyjnej, tj. bezwrotnej dotacji do remontu nieruchomości


TYLKO U NAS - nieoprocentowane pożyczki dla członków Zrzeszenia z przeznaczeniem na bieżące i zabezpieczające remonty budynków.

Search