Oferta

dla właścicieli nieruchomości

Dla właścicieli nieruchomości

Nasza propozycja w sprawie wykonywania usługi zarządzania nieruchomością uzależniona jest od indywidualnych, charakterystycznych cech nieruchomości oraz szczegółowych wymagań klienta a zwłaszcza jego uwarunkowań formalno-prawnych. Wszelkie prawa i obowiązki stron uregulowane są w umowie uwzględniającej również indywidualne wymogi klienta, jak i charakterystyczne cechy nieruchomości.


Niezależnie od charakteru nieruchomości oraz od wymogów zleceniodawcy w każdym przypadku i zawsze realizujemy nasze usługi w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością:
- jasnej i przejrzystej obsługi księgowej,
- w pełni skomputeryzowanej,
- prowadzącej odrębne rachunki dla każdej nieruchomości,
- wykazującej aktualny jej stan konta oraz bieżące sald zobowiązań każdego najemcy bądź właściciela,
-wystawiającej faktury VAT za wynajem lokali użytkowych przez właścicieli nieruchomości,
-przekazującej na życzenie właścicieli okresowe sprawozdania finansowe obsługi technicznej w zakresie prowadzenia księgi obiektu,
-zlecania i nadzorowania pracremontowo-konserwacyjnych wykonywanych przez sprawdzone firmy remontowo – budowlane, które są do naszej dyspozycji przez cała dobę;
- zdobywania wymaganych prawem pozwoleń w postępowaniu administracyjnym,
-zawierania umów o świadczenie usług z instytucjami i osobami fizycznymi w sprawie: dostawy wody i odprowadzenia ścieków , dostawy energii elektrycznej, wywozu nieczystości i świadczenia usług kominiarskich
- terminowego regulowania należnych opłat wynikających z zawartych umów j/w
- zawierania umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz kontrola ich realizacji
- windykacji należności
- występowania przed sądem i wszelkimi instytucjami w zakresie prowadzonej działalności zleconej,
- pomoc w uzyskiwaniu premii kompensacyjnej, tj. bezwrotnej dotacji do remontów nieruchomościTYLKO U NAS - nieoprocentowane pożyczki dla członków Zrzeszenia z przeznaczeniem na bieżące i zabezpieczające remonty budynków.

Search