Pożyczki

Pożyczka dla Właścicieli

Ochrona Danych Osobowych – realizacja obowiązku informacyjnego


Realizując obowiązek informacyjny dotyczący art. 13 RODO Administrator Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Toruniu informuje :

Członkowie Zrzeszenia oraz osoby nie będące członkami Zrzeszenia zachowują prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych przetwarzanych przez Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Toruniu.

Administratorem Państwa danych osobowych ( podmiotem przetwarzającym dane osobowe ) jest:
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Toruniu, ul. Mostowa 11, 87-100 Toruń

Dane osobowe przetwarzane są przez Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Toruniu wyłącznie w celach określonych przez Statut Zrzeszenia, związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz prowadzeniem czynności związanych z inwestycjami realizowanymi w Państwa imieniu.

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: biuro.zwizd@zrzeszenie-torun.pl

Search